Ügyvédi szakterületek

  • Cégügyek (elektronikus cégeljárás)
  • Gazdasági társaságok eseti és tartós jogi képviseletének ellátása
  • Cégek gazdasági és munkaügyei
  • Adásvételi és egyéb polgári, gazdasági szerződések, okiratok szerkesztése és véleményezése
  • Föld és ingatlan ügyek, föld haszonbérleti szerződések szerkesztése, véleményezése
  • Végrendeletek, halál esetére szóló egyéb rendelkezések szerkesztése, hagyatéki ügyek ellátása
Dr Papp Tamás
Dr Papp Tamás